Son Güncelleme :01.07.2022

SDG 1 - YOKSULLUĞA SON

Yoksulluğun tüm biçimlerini her yerde sona erdirmek

SDG 2 - AÇLIĞA SON

Açlığı bitirmek, gıda güvenliğine ve iyi beslenmeye ulaşmak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek

SDG 3 - SAĞLIK VE KALİTELİ YAŞAM

Sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almak

SDG 4 - NİTELİKLİ EĞİTİM

Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek

SDG 5 - TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınlar ile kız çocuklarını güçlendirmek

SDG 6 - TEMİZ SU VE SANİTASYON

Herkes için erişilebilir su ve atık su hizmetlerini ve sürdürülebilir su yönetimini güvence altına almak

SDG 7 - ERİŞİLEBİLİR VE TEMİZ ENERJİ

Herkes için karşılanabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimi sağlamak

SDG 8 - İNSANA YAKIŞIR İŞ VE EKONOMİK BÜYÜME

İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemek

SDG 9 - SANAYİ YENİLİKÇİLİK VE ALTYAPI

Dayanıklı altyapılar tesis etmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi desteklemek ve yenilikçiliği güçlendirmek

SDG 10 - EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI

Ülkeler içinde ve arasında eşitsizlikleri azaltmak

SDG 11 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR

Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak

SDG 12 - SORUMLU ÜRETİM VE TÜKETİM

Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını sağlamak

SDG 13 - İKLİM EYLEMİ

İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen eyleme geçmek

SDG 14 - SUDAKİ YAŞAM

Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir kullanmak

SDG 15 - KARASAL YAŞAM

Karasal ekosistemleri korumak, iyileştirmek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek; sürdürülebilir orman yönetimini sağlamak; çölleşme ile mücadele etmek; arazi bozunumunu durdurmak ve tersine çevirmek; biyolojik çeşitlilik kaybını engellemek

SDG 16 - BARIŞ ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR

Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar tesis etmek, herkes için adalete erişimi sağlamak ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturmak

SDG 17 - AMAÇLAR İÇİN ORTAKLIKLAR

Uygulama araçlarını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı canlandırmak

Aşağıdaki bilgiler/grafikler Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesinde/ilişkili projelerden Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile Eşleştirilebilenlere göre hazırlanmıştır.
Grafikleri büyütmek için grafiğin sağ üst bölümünde bulunan simgesine tıklayınız.
18 Mayıs 2018 tarihi sonrasına yer verilmiştir.
Proje Türü Proje Tipi Birim Proje No Firma Proje Başlığı Başl. Tarihi Bitiş Tarihi Eşleşen SDG Sayısı
BAP 101.a-Genel Amaçlı Projeler (GAP) Yer Ve Uzay Bilimleri Enstitüsü 21GAP*** *** Uzakt*** 2021-05-24 2022-11-24 1
BAP 101.a-Genel Amaçlı Projeler (GAP) Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi 21GAP*** *** Deri *** 2021-05-24 2022-11-24 1
BAP 101.a-Genel Amaçlı Projeler (GAP) Mühendislik Fakültesi 21GAP*** *** Hizme*** 2021-05-24 2022-11-24 2
BAP 101.a-Genel Amaçlı Projeler (GAP) Mühendislik Fakültesi 21GAP*** *** Zeyti*** 2021-05-24 2022-11-24 2
BAP 101.a-Genel Amaçlı Projeler (GAP) Mühendislik Fakültesi 21GAP*** *** Atık *** 2021-06-08 2022-12-08 2
BAP 101.a-Genel Amaçlı Projeler (GAP) Porsuk Meslek Yüksekokulu 21GAP*** *** Hafif*** 2021-06-08 2022-06-08 1
BAP 101.a-Genel Amaçlı Projeler (GAP) Mühendislik Fakültesi 21GAP*** *** İki B*** 2021-08-13 2023-02-13 1
BAP 101.a-Genel Amaçlı Projeler (GAP) Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi 21GAP*** *** Türki*** 2021-09-01 2023-03-01 3
BAP 101.a-Genel Amaçlı Projeler (GAP) Fen Fakültesi 21GAP*** *** Akciğ*** 2021-09-01 2022-09-01 1
BAP 101.a-Genel Amaçlı Projeler (GAP) Spor Bilimleri Fakültesi 21GAP*** *** Yerel*** 2021-09-01 2023-05-01 2
BAP 101.a-Genel Amaçlı Projeler (GAP) Spor Bilimleri Fakültesi 21GAP*** *** Spor *** 2021-09-01 2022-09-01 1
BAP 101.a-Genel Amaçlı Projeler (GAP) Fen Fakültesi 21GAP*** *** Virko*** 2021-09-01 2022-09-01 1
BAP 101.a-Genel Amaçlı Projeler (GAP) Fen Fakültesi 21GAP*** *** Seram*** 2021-09-01 2022-09-01 1
BAP 101.a-Genel Amaçlı Projeler (GAP) Fen Fakültesi 21GAP*** *** Karbo*** 2021-09-01 2023-03-01 1
BAP 101.a-Genel Amaçlı Projeler (GAP) Porsuk Meslek Yüksekokulu 21GAP*** *** Prizm*** 2021-11-01 2023-05-01 1
BAP 101.a-Genel Amaçlı Projeler (GAP) Mühendislik Fakültesi 21GAP*** *** Elekt*** 2021-11-01 2023-11-01 3
BAP 101.d-Mezunlarla İş Birliği Projesi Mühendislik Fakültesi 22GAP*** *** Bor N*** 2022-02-21 2023-02-21 1
BAP 101.h-Lise Yarışma Projeleri Mühendislik Fakültesi 22GAP*** *** Dünya*** 2022-04-04 2023-02-04 2
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Mühendislik Fakültesi 19ADP*** *** Lands*** 2019-07-02 2020-07-02 2
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Mühendislik Fakültesi 19ADP*** *** Hızla*** 2019-07-02 2020-07-02 1
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Mühendislik Fakültesi 22ADP*** *** Akıll*** 2022-01-31 2023-01-31 4
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Mühendislik Fakültesi 22ADP*** *** Mikro*** 2022-01-31 2023-01-31 2
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Fen Fakültesi 22ADP*** *** KÜME *** 2022-01-31 2023-01-31 1
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Fen Fakültesi 22ADP*** *** Eskiş*** 2022-01-31 2023-01-31 1
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Mühendislik Fakültesi 22ADP*** *** Otono*** 2022-01-31 2023-01-31 2
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Fen Fakültesi 22ADP*** *** Aydın*** 2022-01-31 2023-01-31 1
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi 22ADP*** *** COVID*** 2022-01-31 2023-01-31 1
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Yer Ve Uzay Bilimleri Enstitüsü 22ADP*** *** Sismi*** 2022-01-31 2023-01-31 1
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Mühendislik Fakültesi 22ADP*** *** Türki*** 2022-01-31 2023-01-31 1
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Mühendislik Fakültesi 22ADP*** *** Alev *** 2022-01-31 2023-01-31 2
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Mühendislik Fakültesi 22ADP*** *** Biyo-*** 2022-01-31 2023-01-31 2
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Ulaştırma Meslek Yüksekokulu 22ADP*** *** Ankar*** 2022-01-31 2023-01-31 2
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Spor Bilimleri Fakültesi 22ADP*** *** Covid*** 2022-01-31 2023-01-31 2
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Ulaştırma Meslek Yüksekokulu 22ADP*** *** Raylı*** 2022-01-31 2023-01-31 1
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Mühendislik Fakültesi 22ADP*** *** Baraj*** 2022-01-31 2023-01-31 1
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Mühendislik Fakültesi 22ADP*** *** Ev Ya*** 2022-01-31 2023-01-31 1
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Mühendislik Fakültesi 22ADP*** *** Güneş*** 2022-01-31 2023-01-31 1
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Mühendislik Fakültesi 22ADP*** *** Elekt*** 2022-01-31 2023-01-31 3
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Mühendislik Fakültesi 22ADP*** *** Görün*** 2022-01-31 2023-01-31 2
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi 22ADP*** *** COVİD*** 2022-01-31 2023-01-31 1
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Mühendislik Fakültesi 22ADP*** *** FARKL*** 2022-01-31 2023-01-31 1
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Fen Fakültesi 22ADP*** *** Elekt*** 2022-01-31 2023-01-31 3
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Fen Fakültesi 22ADP*** *** Farel*** 2022-01-31 2023-01-31 1
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Mühendislik Fakültesi 22ADP*** *** Atık *** 2022-01-31 2023-01-31 2
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Mühendislik Fakültesi 22ADP*** *** Kitos*** 2022-01-31 2023-01-31 1
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Mühendislik Fakültesi 22ADP*** *** Topra*** 2022-01-31 2023-01-31 2
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Fen Fakültesi 22ADP*** *** Üç Bo*** 2022-01-31 2023-01-31 1
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Mühendislik Fakültesi 22ADP*** *** ELEKT*** 2022-01-31 2023-01-31 2
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Spor Bilimleri Fakültesi 22ADP*** *** Çevri*** 2022-01-31 2023-01-31 1
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Mühendislik Fakültesi 22ADP*** *** TARIM*** 2022-01-31 2023-01-31 3
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Fen Fakültesi 22ADP*** *** Eskiş*** 2022-01-31 2023-01-31 1
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Mühendislik Fakültesi 22ADP*** *** Yeşil*** 2022-01-31 2023-01-31 1
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Yer Ve Uzay Bilimleri Enstitüsü 22ADP*** *** Çevre*** 2022-01-31 2023-01-31 2
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Mühendislik Fakültesi 22ADP*** *** Atıkt*** 2022-01-31 2023-01-31 2
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Mühendislik Fakültesi 22ADP*** *** Tarım*** 2022-01-31 2023-01-31 3
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Mühendislik Fakültesi 22ADP*** *** PESTİ*** 2022-01-31 2023-01-31 1
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Mühendislik Fakültesi 22ADP*** *** Tedar*** 2022-01-31 2023-01-31 2
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Spor Bilimleri Fakültesi 22ADP*** *** Erken*** 2022-01-31 2023-01-31 1
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Fen Fakültesi 22ADP*** *** Çölya*** 2022-01-31 2023-01-31 1
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Mühendislik Fakültesi 22ADP*** *** Chlor*** 2022-01-31 2023-01-31 1
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Mühendislik Fakültesi 22ADP*** *** Biobo*** 2022-01-31 2023-01-31 3
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Mühendislik Fakültesi 22ADP*** *** Yeşil*** 2022-01-31 2023-01-31 2
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Ulaştırma Meslek Yüksekokulu 22ADP*** *** Enerj*** 2022-01-31 2023-01-31 2
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Spor Bilimleri Fakültesi 22ADP*** *** Büyük*** 2022-01-31 2023-01-31 2
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Spor Bilimleri Fakültesi 22ADP*** *** Rekre*** 2022-01-31 2023-01-31 3
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Mühendislik Fakültesi 22ADP*** *** Ev Ti*** 2022-01-31 2023-01-31 3
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Fen Fakültesi 22ADP*** *** Bazı *** 2022-01-31 2023-01-31 1
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Mühendislik Fakültesi 22ADP*** *** ELEKT*** 2022-01-31 2023-01-31 1
BAP 102-Araştırma Destek Projesi (ADP) Mühendislik Fakültesi 22ADP*** *** Akciğ*** 2022-01-31 2023-01-31 1
BAP 209.a-Lisans Öğrenci Projeleri (LÖP) Fen Fakültesi 21LÖP*** *** Doğal*** 2021-09-01 2022-09-01 1
BAP 209.a-Lisans Öğrenci Projeleri (LÖP) Fen Fakültesi 22LÖP*** *** Yöres*** 2022-02-21 2023-02-21 2
BAP 209.a-Lisans Öğrenci Projeleri (LÖP) Fen Fakültesi 22LÖP*** *** Kemik*** 2022-02-21 2023-02-21 1
BAP 209.a-Lisans Öğrenci Projeleri (LÖP) Mühendislik Fakültesi 22LÖP*** *** Akıll*** 2022-03-10 2023-03-10 1
BAP 209.a-Lisans Öğrenci Projeleri (LÖP) Mühendislik Fakültesi 22LÖP*** *** Yaşlı*** 2022-03-10 2023-03-10 2
BAP 209.a-Lisans Öğrenci Projeleri (LÖP) Fen Fakültesi 22LÖP*** *** Yapay*** 2022-03-10 2022-09-10 3
BAP 209.a-Lisans Öğrenci Projeleri (LÖP) Fen Fakültesi 22LÖP*** *** İklim*** 2022-03-10 2022-09-10 1
BAP 209.a-Lisans Öğrenci Projeleri (LÖP) Fen Fakültesi 22LÖP*** *** Yumur*** 2022-03-10 2022-09-10 1
BAP 209.a-Lisans Öğrenci Projeleri (LÖP) Mühendislik Fakültesi 22LÖP*** *** Pompa*** 2022-03-10 2022-11-10 2
BAP 209.a-Lisans Öğrenci Projeleri (LÖP) Mühendislik Fakültesi 22LÖP*** *** Zaman*** 2022-03-10 2023-03-10 1
BAP 209.a-Lisans Öğrenci Projeleri (LÖP) Mühendislik Fakültesi 22LÖP*** *** Düşük*** 2022-03-10 2023-03-10 1
BAP 209.a-Lisans Öğrenci Projeleri (LÖP) Fen Fakültesi 22LÖP*** *** Metal*** 2022-03-10 2023-03-10 1
BAP 209.a-Lisans Öğrenci Projeleri (LÖP) Mühendislik Fakültesi 22LÖP*** *** Akars*** 2022-04-04 2022-10-04 2
BAP 209.a-Lisans Öğrenci Projeleri (LÖP) Mühendislik Fakültesi 22LÖP*** *** Porsu*** 2022-04-04 2022-10-04 1
BAP 209.a-Lisans Öğrenci Projeleri (LÖP) Mühendislik Fakültesi 22LÖP*** *** Eskiş*** 2022-04-04 2022-10-04 2
BAP 209.a-Lisans Öğrenci Projeleri (LÖP) Mühendislik Fakültesi 22LÖP*** *** Eskiş*** 2022-04-04 2022-10-04 2
BAP 209.a-Lisans Öğrenci Projeleri (LÖP) Mühendislik Fakültesi 22LÖP*** *** Tarım*** 2022-04-04 2022-10-04 3
BAP 209.a-Lisans Öğrenci Projeleri (LÖP) Mühendislik Fakültesi 22LÖP*** *** Gıda *** 2022-04-04 2022-10-04 1
BAP 209.a-Lisans Öğrenci Projeleri (LÖP) Mühendislik Fakültesi 22LÖP*** *** İbupr*** 2022-04-04 2022-10-04 1
BAP 209.c-Lisans Tamamlama Projeleri (LTP) Mühendislik Fakültesi 21LTP*** *** İki A*** 2021-05-04 2022-05-04 1
BAP 209.c-Lisans Tamamlama Projeleri (LTP) Mühendislik Fakültesi 21LTP*** *** LED ı*** 2021-05-04 2022-05-04 2
BAP 209.c-Lisans Tamamlama Projeleri (LTP) Mühendislik Fakültesi 21LTP*** *** Ağ Ti*** 2021-05-04 2022-05-04 1
BAP 209.c-Lisans Tamamlama Projeleri (LTP) Mühendislik Fakültesi 21LTP*** *** Akıll*** 2021-05-04 2022-05-04 1
BAP 209.c-Lisans Tamamlama Projeleri (LTP) Mühendislik Fakültesi 21LTP*** *** Kompr*** 2021-05-04 2022-05-04 1
BAP 209.c-Lisans Tamamlama Projeleri (LTP) Mühendislik Fakültesi 21LTP*** *** Gıda *** 2021-05-04 2022-05-04 1
BAP 209.c-Lisans Tamamlama Projeleri (LTP) Mühendislik Fakültesi 21LTP*** *** Otono*** 2021-05-04 2022-05-04 1
BAP 209.c-Lisans Tamamlama Projeleri (LTP) Mühendislik Fakültesi 21LTP*** *** Bir h*** 2021-05-04 2022-05-04 2
BAP 209.c-Lisans Tamamlama Projeleri (LTP) Mühendislik Fakültesi 21LTP*** *** Düşük*** 2021-05-04 2022-02-04 1
BAP 209.c-Lisans Tamamlama Projeleri (LTP) Mühendislik Fakültesi 21LTP*** *** Hidro*** 2021-05-04 2022-05-04 1
BAP 303-Yüksek Lisans Tez Projesi (LÖT) Mühendislik Fakültesi 21LÖT*** *** Atmos*** 2021-09-01 2022-09-01 2
BAP 303-Yüksek Lisans Tez Projesi (LÖT) Fen Fakültesi 21LÖT*** *** Heter*** 2021-09-01 2023-03-01 1
BAP 303-Yüksek Lisans Tez Projesi (LÖT) Mühendislik Fakültesi 21LÖT*** *** Polim*** 2021-11-01 2023-03-01 1
BAP 303-Yüksek Lisans Tez Projesi (LÖT) Mühendislik Fakültesi 21LÖT*** *** Geopo*** 2021-11-01 2022-11-01 1
BAP 303-Yüksek Lisans Tez Projesi (LÖT) Fen Fakültesi 21LÖT*** *** İnsan*** 2021-11-30 2022-11-30 1
BAP 303-Yüksek Lisans Tez Projesi (LÖT) Fen Fakültesi 22LÖT*** *** Türki*** 2022-02-21 2023-02-21 2
BAP 303-Yüksek Lisans Tez Projesi (LÖT) Mühendislik Fakültesi 22LÖT*** *** Kuru *** 2022-02-21 2023-02-21 2
BAP 303-Yüksek Lisans Tez Projesi (LÖT) Fen Fakültesi 22LÖT*** *** Meme *** 2022-03-10 2023-03-10 1
BAP 303-Yüksek Lisans Tez Projesi (LÖT) Fen Fakültesi 22LÖT*** *** Deksa*** 2022-03-10 2023-03-10 1
BAP 306.a-Doktora Tez Projesi Mühendislik Fakültesi 20DRP*** *** Mikro*** 2020-01-31 2022-07-31 1
BAP 306.a-Doktora Tez Projesi Yer Ve Uzay Bilimleri Enstitüsü 20DRP*** *** Biyoe*** 2020-01-31 2023-01-31 1
BAP 306.a-Doktora Tez Projesi Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi 20DRP*** *** Kents*** 2020-01-31 2023-01-31 1
BAP 306.a-Doktora Tez Projesi Fen Fakültesi 20DRP*** *** D-Ery*** 2020-01-31 2022-01-31 1
BAP 306.a-Doktora Tez Projesi Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi 20DRP*** *** Dikey*** 2020-01-31 2022-07-31 2
BAP 306.a-Doktora Tez Projesi Yer Ve Uzay Bilimleri Enstitüsü 20DRP*** *** Uzakt*** 2020-01-31 2022-07-31 1
BAP 306.a-Doktora Tez Projesi Mühendislik Fakültesi 20DRP*** *** Alkal*** 2020-01-31 2022-01-31 1
BAP 306.a-Doktora Tez Projesi Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi 20DRP*** *** Hava *** 2020-01-31 2022-01-31 1
BAP 306.a-Doktora Tez Projesi Fen Fakültesi 20DRP*** *** Farkl*** 2020-03-10 2022-03-10 1
BAP 306.a-Doktora Tez Projesi Mühendislik Fakültesi 20DRP*** *** Biyom*** 2020-07-23 2022-06-24 1
BAP 306.a-Doktora Tez Projesi Mühendislik Fakültesi 20DRP*** *** Enerj*** 2020-07-23 2023-01-24 1
BAP 306.a-Doktora Tez Projesi Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi 20DRP*** *** Hava *** 2020-12-03 2023-06-03 1
BAP 306.a-Doktora Tez Projesi Mühendislik Fakültesi 20DRP*** *** Hücre*** 2020-12-03 2023-06-03 2
BAP 306.a-Doktora Tez Projesi Fen Fakültesi 20DRP*** *** Hibri*** 2020-12-03 2022-06-03 2
BAP 306.a-Doktora Tez Projesi Fen Fakültesi 21DRP*** *** Ürdün*** 2021-09-01 2023-09-01 1
BAP 306.a-Doktora Tez Projesi Fen Fakültesi 21DRP*** *** Psiko*** 2021-09-01 2023-09-01 1
BAP 306.a-Doktora Tez Projesi Mühendislik Fakültesi 21DRP*** *** İç Or*** 2021-09-01 2024-03-01 2
BAP 306.a-Doktora Tez Projesi Fen Fakültesi 21DRP*** *** Desen*** 2021-11-01 2023-11-01 1
BAP 306.a-Doktora Tez Projesi Mühendislik Fakültesi 21DRP*** *** GRAPH*** 2021-11-01 2024-11-01 1
BAP 306.a-Doktora Tez Projesi Mühendislik Fakültesi 21DRP*** *** PEM Y*** 2021-11-01 2024-11-01 1
BAP 306.a-Doktora Tez Projesi Mühendislik Fakültesi 21DRP*** *** PEM y*** 2021-11-01 2024-11-01 1
BAP 306.a-Doktora Tez Projesi Fen Fakültesi 21DRP*** *** Alkol*** 2021-11-30 2023-11-30 2
BAP 306.a-Doktora Tez Projesi Mühendislik Fakültesi 21DRP*** *** PEM y*** 2021-11-30 2024-11-30 1
BAP 306.a-Doktora Tez Projesi Fen Fakültesi 21DRP*** *** Düşük*** 2021-11-30 2023-05-30 1
BAP 306.a-Doktora Tez Projesi Fen Fakültesi 21DRP*** *** Proto*** 2021-11-30 2023-05-30 1
BAP 306.a-Doktora Tez Projesi Mühendislik Fakültesi 22DRP*** *** Solun*** 2022-02-21 2023-02-21 1
BAP 306.a-Doktora Tez Projesi Mühendislik Fakültesi 22DRP*** *** TERMA*** 2022-02-21 2023-02-21 3
BAP 306.a-Doktora Tez Projesi Mühendislik Fakültesi 22DRP*** *** Yükse*** 2022-03-10 2023-09-10 1
BAP 306.a-Doktora Tez Projesi Mühendislik Fakültesi 22DRP*** *** İklim*** 2022-03-10 2024-03-10 3
BAP 306.a-Doktora Tez Projesi Mühendislik Fakültesi 22DRP*** *** Akıll*** 2022-03-10 2024-03-10 3
BAP 306.a-Doktora Tez Projesi Mühendislik Fakültesi 22DRP*** *** Seram*** 2022-03-10 2024-09-10 1
BAP 306.b-Doktora Tez Projesi - Öncelikli Alan Projesi Mühendislik Fakültesi 22DRP*** *** Atık *** 2022-03-10 2024-03-10 3
BAP 306.b-Doktora Tez Projesi - Öncelikli Alan Projesi Mühendislik Fakültesi 22DRP*** *** Afete*** 2022-04-04 2024-04-04 1
Diğer TÜSEB Fen Fakültesi 2020-*** *** Anti *** 2021-07-02 2023-07-02 1
Sanayi Sanayi Rektörlük SNY00*** TİS-T*** Çift *** 2021-03-08 2021-06-08 2
Sanayi Sanayi Rektörlük SNY00*** MAURE*** Sürtü*** 2019-11-05 2020-02-27 2
Sanayi Sanayi Rektörlük SNY00*** TİS-T*** Eğri *** 2022-02-28 2022-06-01 2
Sanayi Sanayi Rektörlük SNY00*** ÇEVRE*** Coğra*** 2021-05-26 2021-12-14 2
Sanayi Sanayi Rektörlük SNY00*** TİS-T*** Kayıc*** 2020-09-08 2020-12-21 2
Sanayi Sanayi Rektörlük SNY00*** TİS-T*** Eğri *** 2021-09-20 2021-12-20 2
Sanayi Sanayi Rektörlük SNY00*** TİS-T*** Sürtü*** 2020-11-23 2021-02-23 2
Sanayi Sanayi Rektörlük SNY01*** MAURE*** Depre*** 2019-02-01 2019-05-21 2
Sanayi Sanayi Rektörlük SNY01*** ÇEVRE*** Ulusa*** 2020-12-09 2020-12-21 2
Sanayi Sanayi Rektörlük SNY01*** TİS-T*** Çift *** 2021-03-15 2021-09-15 2
Sanayi Sanayi Rektörlük SNY01*** MAURE*** Farkl*** 2018-09-10 2018-12-31 2
Sanayi Sanayi Rektörlük SNY01*** GÜRİŞ*** Sarka*** 2018-08-17 2018-12-31 2
Sanayi Sanayi Rektörlük SNY01*** TİS-T*** Sürtü*** 2021-12-15 2022-12-15 2
Sanayi Sanayi Rektörlük SNY02*** ARSAN*** Kauçu*** 2018-05-10 2018-11-10 2
Sanayi Sanayi Rektörlük SNY02*** ARSAN*** Büyük*** 2019-02-01 2019-05-01 2
Sanayi Sanayi Rektörlük SNY03*** BEBKA*** Eskiş*** 2021-02-19 2021-06-20 2
Sanayi Sanayi Rektörlük SNY03*** REHAU*** Endüs*** 2020-12-18 2021-06-18 3
Sanayi Sanayi Rektörlük SNY04*** TEQFL*** Tente*** 2022-03-31 2022-07-01 3
Sanayi Sanayi Rektörlük SNY05*** POTAM*** Ateş *** 2021-11-01 2021-12-31 3
Sanayi Sanayi Rektörlük SNY05*** 2M KA*** PVC E*** 2019-11-18 2019-12-18 1
TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Mühendislik Fakültesi 114E5*** *** Kartl*** 2015-06-15 2018-06-15 1
TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Mühendislik Fakültesi 115M1*** *** Hasta*** 2015-10-01 2018-10-01 1
TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Fen Fakültesi 114Z8*** *** Tetra*** 2015-11-01 2018-11-01 1
TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Mühendislik Fakültesi 115E9*** *** Gerçe*** 2016-04-01 2018-04-01 1
TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Mühendislik Fakültesi 116M2*** *** Düşük*** 2017-02-15 2020-02-15 1
TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Mühendislik Fakültesi 116M1*** *** İnşaa*** 2017-03-15 2019-03-15 1
TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Mühendislik Fakültesi 116M2*** *** Bor T*** 2017-05-01 2019-05-01 1
TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi 115Y6*** *** Pisto*** 2017-04-01 2019-04-01 1
TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Mühendislik Fakültesi 117Y0*** *** Kompo*** 2017-11-15 2020-05-15 1
TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Mühendislik Fakültesi 118Y1*** *** Çimen*** 2018-12-01 2020-12-01 2
TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Fen Fakültesi 118Z3*** *** Türki*** 2018-12-01 2021-12-01 2
TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Fen Fakültesi 120F2*** *** Esnek*** 2021-01-15 2023-07-15 1
TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Spor Bilimleri Fakültesi 120K9*** *** Lise *** 2021-07-01 2024-07-01 1
TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Mühendislik Fakültesi 121Y1*** *** Havad*** 2021-10-15 2024-04-15 3
TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı Fen Fakültesi 118Z9*** *** Bir S*** 2019-01-15 2020-01-15 1
TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı Fen Fakültesi 118Z9*** *** Meme *** 2019-02-15 2020-02-15 1
TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı Fen Fakültesi 218Z1*** *** Bazı *** 2019-10-15 2020-10-15 1
TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı Fen Fakültesi 218Z1*** *** Zeyti*** 2019-10-15 2020-08-15 3
TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı Mühendislik Fakültesi 120Y0*** *** Ağı*** 2020-10-01 2021-10-01 2
TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı Mühendislik Fakültesi 120M8*** *** Bitiş*** 2021-01-15 2022-01-15 1
TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı Mühendislik Fakültesi 120M9*** *** Depre*** 2021-03-01 2022-03-01 1
TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı Spor Bilimleri Fakültesi 220S8*** *** Pist *** 2021-03-15 2022-03-15 1
TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı Mühendislik Fakültesi 121E3*** *** Enerj*** 2021-10-01 2022-10-01 1
TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı Fen Fakültesi 221Z0*** *** Seram*** 2022-02-01 2023-02-01 1
TÜBİTAK 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Fen Fakültesi 118M0*** *** Silis*** 2018-10-15 2021-01-15 1
TÜBİTAK 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Mühendislik Fakültesi 114M9*** *** Yükse*** 2015-05-15 2022-04-01 1
TÜBİTAK 1004-Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı Mühendislik Fakültesi 20AG0*** *** İleri*** 2021-02-02 2025-02-02 1
TÜBİTAK 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi 118K1*** *** Tarih*** 2018-12-15 2021-03-15 1
TÜBİTAK 1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi 121N4*** *** Next *** 2022-01-01 2024-01-01 2
TÜBİTAK 1505-Üniversite -Sanayi İşbirliği Destek Programı Mühendislik Fakültesi 51700*** *** Pvc Ö*** 2018-04-01 2020-03-31 1
TÜBİTAK 1505-Üniversite -Sanayi İşbirliği Destek Programı Mühendislik Fakültesi 52100*** *** Bir K*** 2021-09-01 2023-08-31 1
TÜBİTAK 2218-Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Mühendislik Fakültesi 118C5*** *** Sismi*** 2021-09-01 2023-03-01 1
TÜBİTAK 2218-Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Diğer 118C5*** *** Medik*** 2021-11-01 2023-11-01 1
TÜBİTAK 2244-Sanayi Doktora Programı Mühendislik Fakültesi 118C1*** *** Yapıs*** 2019-02-15 2027-02-15 1
TÜBİTAK 2244-Sanayi Doktora Programı Mühendislik Fakültesi 118C0*** *** Yeni *** 2019-02-15 2027-02-15 1
TÜBİTAK 2244-Sanayi Doktora Programı Mühendislik Fakültesi 119C0*** *** Borlu*** 2020-07-15 2028-07-15 1
TÜBİTAK 2244-Sanayi Doktora Programı Mühendislik Fakültesi 119C1*** *** Yeni *** 2020-07-15 2028-07-15 1
TÜBİTAK 2244-Sanayi Doktora Programı Mühendislik Fakültesi 119C1*** *** Seram*** 2020-07-15 2028-07-15 1
TÜBİTAK 2244-Sanayi Doktora Programı Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi 119C1*** *** Mobil*** 2020-07-15 2028-07-15 2
TÜBİTAK 2244-Sanayi Doktora Programı Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi 119C1*** *** Gelec*** 2020-07-15 2028-07-15 1
TÜBİTAK 2244-Sanayi Doktora Programı Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi 119C2*** *** İleri*** 2020-07-15 2027-07-15 1
TÜBİTAK 2515-Bilim Ve Teknolojide Avrupa İşbirliği – Cost (European Cooperatıon In Scıence And Technology) Programı Fen Fakültesi 114Z5*** *** Tetra*** 2014-09-15 2018-06-15 1
TÜBİTAK 3001-Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Mühendislik Fakültesi 115Y8*** *** Deri *** 2016-05-01 2018-05-01 2
TÜBİTAK 3001-Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Mühendislik Fakültesi 215M0*** *** Yükse*** 2019-11-04 2021-01-15 1
TÜBİTAK 3501-Kariyer Geliştirme Programı Mühendislik Fakültesi 119E6*** *** Çatıy*** 2020-04-15 2022-08-15 1
Uluslararası Erasmus+ Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi 2017-*** *** Devel*** 2017-09-01 2020-08-31 1
Uluslararası Erasmus+ Mühendislik Fakültesi 2017-*** *** DEM-R*** 2017-09-01 2020-08-31 1
Uluslararası Erasmus+ Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi 2018-*** *** If Ac*** 2018-09-01 2020-08-31 2
Uluslararası Erasmus+ Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi 40854*** *** skill*** 2020-01-01 2022-12-31 1
Uluslararası Erasmus+ Mühendislik Fakültesi 2020-*** *** Devel*** 2020-12-31 2023-08-30 1
Uluslararası Erasmus+ Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi 2020-*** *** Youth*** 2021-02-01 2023-01-31 1
Uluslararası Erasmus+ Fen Fakültesi 2021-*** *** Antif*** 2021-11-01 2023-10-31 2
Uluslararası HORİZON 2020 Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi 89461*** *** Futur*** 2020-07-01 2022-12-31 1